Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení písomnosti

ID: OcÚJE-1007/2023 – Martin Kukumberg, Jelka

30.5.2023

Dátum uloženia 30.5.2023

Odberná lehota 19.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Jelka

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Adresát Martin Kukumberg, Jelka

Prílohy

Popis

Pre: Martin Kukumberg, Jelka
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Pod číslom: OcÚJE-1007/2023

Menovaný si môže zásielku prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 19.06.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 30.05.2023
Zvesené: 20.06.2023

Oznámenie o uložení písomnosti

ID: OcÚJE-1006/2023 – Peter Kövesi, Jelka

30.5.2023

Dátum uloženia 30.5.2023

Odberná lehota 19.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Jelka

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Adresát Peter Kövesi, Jelka

Prílohy

Popis

Pre: Peter Kövesi, Jelka
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Pod číslom: OcÚJE-1006/2023

Menovaný si môže zásielku prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 19.06.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 30.05.2023
Zvesené: 20.06.2023

Oznámenie o uložení písomnosti

ID: OcÚJE-959/2023 – Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka

30.5.2023

Dátum uloženia 30.5.2023

Odberná lehota 19.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Jelka

Odosielateľ Okresný súd Galanta

Adresát Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka

Prílohy

Popis

Pre: Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka
Od: Okresný súd Galanta
Pod číslom: OcÚJE-959/2023

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 19.06.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 30.05.2023
Zvesené: 20.06.2023

Oznámenie o uložení písomnosti

ID: OcÚJE-960/2023 – Miroslav Sirota, trvale bytom Jelka

30.5.2023

Dátum uloženia 30.5.2023

Odberná lehota 19.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Jelka

Odosielateľ Okresný súd Bratislava V

Adresát Miroslav Sirota, trvale bytom Jelka

Prílohy

Popis

Pre: Miroslav Sirota, trvale bytom Jelka
Od: Okresný súd Bratislava V
Pod číslom: OcÚJE-960/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 19.06.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 30.05.2023
Zvesené: 20.06.2023

Oznámenie o uložení písomnosti

ID: OcÚJE-984/2023 – Hajnalka Kuruczová, trvale bytom Jelka

30.5.2023

Dátum uloženia 30.5.2023

Odberná lehota 19.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Jelka

Odosielateľ Okresný súd Galanta

Adresát Hajnalka Kuruczová, trvale bytom Jelka

Prílohy

Popis

Pre: Hajnalka Kuruczová, trvale bytom Jelka
Od: Okresný súd Galanta
Pod číslom: OcÚJE-984/2023


Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 19.06.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 30.05.2023
Zvesené: 20.06.2023

Oznámenie o uložení zásielky

19.12.2022