Preskočiť na obsah

DHZO Jelka

Dobrovoľný hasičský zbor obce – DHZO Jelka

HOTLINE DHZO Jelka – 0910 440 110

Predseda
– štatutárny zástupca DHZO, ktorý zastupuje DHZO a koná v jeho mene
MA. Attila Szüllő

Podpredseda – veliteľ
– zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
Jozef Kvarda

Podpredseda – prevencie
– zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
Mráz Pavol ml.

Tajomník
– vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZO, o čom informuje predsedu DHZO, vedie kroniku DHZO, pokiaľ DHZO nemá povereného člena na jej vedenie
Dionýz Szabó

Pokladník

– spravuje finančné prostriedky a evidenciu majetku DHZO
Pavol Mráz st.

Organizačný referent

– zodpovedá za organizovanie členov na brigádnické práce pri výstavbe a oprave hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov, získavanie dobrovoľných darcov krvi, zber odpadových surovín a pod., a za získavanie nových členov DHZO,
neobsadené

Referent mládeže

– venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZO, plneniu podielu DHZO na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR
Ravaszová Beáta, Ravasz Ervin, Csaba Kvarda

Strojník

– zabezpečuje údržbu hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice
Tibor Varga, Pavol Mráz st., Ladislav Süll, Jozef Rémai st., Mráz Igor

Fotogaléria