Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontaktné údaje

Kontakt

Obec Jelka Mierová 959/17 925 23 Jelka

IČO: 00306011
DIČ: 2021006691

031/ 7876 182
obec@jelka.sk
Facebook stránka

Úradné hodiny

Otváracie hodiny

Pon  07:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Ut  Nestránkový deň
Str  07:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štv  Nestránkový deň
Pia  07:00 – 12:30

MSc. Melinda Németh

Prednosta obecného úradu

prednosta@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Eugen Németh

Stavebná agenda a životné prostredie

stavebnyurad@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Ing. arch. Silvia Varjú

Stavebná agenda

stavebnyurad@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Ing. Dušana Vétricková

Stavebná agenda

stavebnyurad@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Sidónia Banková

Účtovníctvo

ekonom@jelka.sk +421 31/ 7876 182

PhDr. Nikoleta Molnáriová

Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie

socialne@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Marcela Štajgerová

Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo

pam@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Scarlett Kováčová

Dane a agenda cintorína

dane@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Viola Ravaszová

Pokladňa

pokladna@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Marta Szabóová

Matričný úrad a podateľňa

matrika@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Mgr. Gabriela Horváthová

Kancelária starostu a právne oddelenie

pravne@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Ing. Zuzana Kláseková

Asistentka bývania

asistent@jelka.sk +421 31/ 7876 182

Kultúrny dom a knižnica     

Školská ulica 401
Telefón: 031/ 7876 110

Beáta Mészárosová

Referentka kultúrneho domu

kultura@jelka.sk

Zdenka Pongráczová

Knižnica v kultúrnom dome

kniznica@jelka.sk

Vodný kolový mlyn a skanzen

Telefón: 0905 133 095

OTVÁRACIE HODINY: 
OTVORENÝ S OBMEDZENIAMI VYPLÝVAJÚCIMI Z USMERNENÍ Z UVZSR

Letná sezóna / 1.apríl – 31.október /:          Pondelok až nedeľa 9:00 – 19:00
Zimná sezóna / 1. november – 31. marec /: Pondelok až nedeľa 9:00 – 16:00

Zberné miesto triedeného odpadu (za cintorínom)

Zberné miesto slúži na zber separovaného odpadu, výhradne len pre obyvateľov obce Jelka, ktorí majú uhradené poplatky za odpady v zmysle VZN obce Jelka. Každý občan, ktorý chce uložiť odpad na berné miesto, je povinný svoj odpad vytriediť a uložiť ho podľa druhu do správneho kontajnera. Na zbernom dvore je možné uložiť plasty, papier, sklo, kovy, VKM, biologicky rozložiteľný odpad a dreviny a objemový odpad.

od 1.11 do 1.3

Streda:     08:00 – 16:00
Piatok:      08:00 – 16:00
Sobota:    08:00 – 16:00

od 1.3 do 31.10

Streda:     08:00 – 16:00
Piatok:      08:00 – 16:00
Sobota:    08:00 – 16:00

Dobrovoľný hasičský zbor obce Jelka a Poriadková služba


HOTLINE DHZO Jelka a poriadková služba –
 0910 440 150

Emailový kontakt na priadkovú službu obce: ps@jelka.sk