Preskočiť na obsah

Poriadková služba

Poriadková služba

Poriadková služba obce bola založená v roku 2019.

Hlavnou náplňou poriadkovej služby sú nasledovné činnosti:

  • pôsobiť preventívne na protispoločenskú činnosť
  • zabezpečovať kontrolu nad dodržiavaním poriadku v obci
  • pomáhať obyvateľom obce
  • kontrolovať a zabraňovať vzniku nelegálnych skládok v intraviláne aj extraviláne
  • zabezpečovať službu stáleho monitorovania verejných priestranstiev obce
  • zabezpečovať službu pultu centrálnej ochrany
  • napomáhať školám pri sociálnych prípadoch
  • odchyt psov
  • v prípade nevyhnutnosti blokové pokutovanie na mieste alebo zabezpečovanie podkladov k priestupkovým konaniam
  • mnoho iných činností podporujúcich zvyšovanie bezpečnosti v obci

Telefónne číslo: 0910 440 150

Členovia poriadkovej služby sú poverený starostom obce vykonávať činnosti na úseku bezpečnosti a poriadku v obci. Počas služby sú verejnými činiteľmi a obyvatelia sú povinní na ich vyzvanie preukázať sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti. Rovnako sú povinní rešpektovať ich usmernenia a spolupracovať. V prípade neuposlúchnutia má poriadková služba právo prizvať k súčinnosti štátnu políciu.

Poriadková služba využíva na svoju činnosť technické prostriedky rôzneho druhu. Má k dispozícii tri služobné vozidlá, audiovizuálnu techniku, aktívny kamerový systém s počtom takmer 50-tich kamier, množstvom fotopascí na monitorovanie extravilánu obce a rôzneho osobného vybavenia.

Poriadková služba je tu hlavne pre našu ochranu a pomoc. Vážme si jej prácu a buďme nápomocní. Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc práve my. Ďakujeme!