Obecné zastupiteľstvo

Štefan Bohony

Zástupca starostu obce
Poslanec

Mgr. Richard Hakszer PhD.

Poslanec

Mgr. Erik Márton

Poslanec

Ing. Zoltán Márton

Poslanec

 Matilda Némethová

Poslankyňa

Alžbeta Polomová

Poslankyňa

Ladislav Ravasz

Poslanec

Ing. Tomáš Ruman

Poslanec

Zoltán Szabó

Poslanec

Bc. Attila Tamás

Poslanec

Peter Török

Poslanec

Zverejnené 23. novembra 2022.
Upravené 31. marca 2023.