Projekty

Projekt INCLUSIVEsport – Športujme spolu pre inkluzívnu spoločnosť!

NÁZOV PROJEKTU:Športujme spolu pre inkluzívnu spoločnosť! PRIJÍMATELIAObec JelkaSzany Nagyközség Önkormányzata ZAČIATOK REALIZÁCIE01.10.2020 UKONČENIE REALIZÁCIE31.08.2021 VÝŠKA PODPORY49 880,77 EURO #INCLUSIVEsport PA4 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi Plánované aktivity:organizovanie podujatí medzi obcami / mestami za účelom nadviazania… Čítať viac

Projekt Korene – tradície a kultúra, odkaz našich predkov

NÁZOV PROJEKTU:Korene – tradície a kultúra,  odkaz našich  predkov PRIJÍMATELIAObec JelkaGalgagyörk község önkormányzat ZAČIATOK REALIZÁCIE01.03.2021 UKONČENIE REALIZÁCIE30.09.2021 VÝŠKA PODPORY28.781,93 EURO #korene PA4 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi Plánované aktivity:organizovanie podujatí medzi obcami / mestami za… Čítať viac

Projekt DANUBE BIKE & BOAT

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“, realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, prioritná os 1 „Príroda a kultúra”, špecifický cieľ 1.1 “Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti”, sa zameria na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Vnútrozemská… Čítať viac

Všetky projekty

Zverejnené 14. septembra 2022.
Bez úpravy .