Starosta obce

Ing. Gabriel Kiš 

Starosta obce 

starosta@jelka.sk

Zverejnené 14. septembra 2022.
Upravené 4. októbra 2022.