Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Jelka.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2024

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
4
10
15
24
Február
1
7
12
21
29
Marec
6
11
20
28
Apríl
3
8
17
25
Máj
1
6
15
23
29
Jún
3
12
20
26
Júl
1
10
18
24
29
August
7
15
21
26
September
4
12
18
23
Október
2
10
16
21
30
November
7
13
18
27
December
5
11
16
25

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.