Dôležité telefónne čísla

Poriadková služba obce                        HOTLINE0910 440 150

Hasičská a záchranná služba, polícia:112
Hasičská služba:   150, 112
Záchranná služba:  155, 112
Polícia:       158, 112
Havarijná služba:     0123
Poruchy
Poruchová služba pevných telefónnych liniek: 12129   
Elektrina – hlásenie poruchy:0800 111 567
Voda – hlásenie poruchy:  0800 121 333
Plyn – hlásenie poruchy:0850 111 727

    
                                                       
                                

Zverejnené 14. septembra 2022.
Upravené 4. októbra 2022.