Preskočiť na obsah

Financie

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 143b.,/2023/NZ OZ-4 zo dňa 20.12.2023.

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2025 – 2026 bol vzatý na vedomie obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 143c.,/2023/NZ OZ-4 zo dňa 20.12.2023.