Preskočiť na obsah

1. Komisia pre verejnú bezpečnosť

 • predseda: Ladislav Ravasz
 • tajomník: Štefan Bohony
 • členovia: Ján Sloboda, Pavol Poloma, Pavol Mráz, Jozef Kvarda


2. Komisia pre mládež, šport a školstvo

 • predseda: Štefan Bohony
 • tajomník: Bc. Attila Tamás
 • členovia: Mgr. Zoltán Deák, Ľudovít Varjú, Ing. Tomáš Ruman, Erika Rumanová, František Molnár


3. Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

 • predseda: Ing. Tomáš Ruman
 • tajomník: Peter Török
 • členovia: Ladislav Varjú, Ing. Peter Mészáros, Emil Maszay, Mgr. Andrej Kolesík


4. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

 • predseda: Mgr. Richard Hakszer PhD.
 • tajomník: Ing. Zoltán Márton
 • členovia: Peter Török, Mgr. Attila Szlovák, Mgr. Lajos Szabó


5. Komisia pre sociálne veci

 • predseda: Zoltán Szabó
 • tajomník: Matilda Némethová
 • členovia: Bc. Zsolt Szabó, MUDr. Gabriel Bognár, Mgr. Richard Hakszer PhD., Ing. Imrich Tumma, Irena Panghyová, Gabriela Mezeiová, PhDr. Nikoleta Molnáriová, Augustín Szőke


6. Komisia pre ochranu životného prostredia

 • predseda: Alžbeta Polomová
 • tajomník: Mgr. Richard Hakszer PhD.
 • členovia: Monika Patócs Khernová, Vojtech László, Emil Maszay, Eugen László, Juraj Németh


7. Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

 • predseda: Matilda Némethová
 • tajomník: Ing. Tomáš Ruman
 • členovia: Mgr. Mária Búss, Mgr. art. Alexander Rigo, Ing. Silvia Viola, Mgr. Denisa Turčanová, Horváth-Naszák Szilvia, Beáta Mészárosová, Zoltán Szabó


8. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • predseda: Mgr. Erik Márton
 • členovia: Ladislav Ravasz, Peter Török