Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Civilná ochrana

Hlásenia miestneho rozhlasu

Možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo obce

Poriadková služba

Projekty

Zverejnené 14. septembra 2022.
Bez úpravy .