Spomienková slávnosť k výročiu násilného vysídlenia do Maďarska a deportácie do Čiech

Zverejnené 29. septembra 2022.
Upravené 19. októbra 2022.