Preskočiť na obsah

Štatistika z oblasti odpadového hospodárstva obce Jelka

Zverejnené 30.3.2022.

Podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Týmto si obec Jelka plní svoju zákonnú povinnosť a nižšie prikladá súbory, ktoré obsahujú predmetné údaje týkajúce sa odpadového hospodárstva obce Jelka.

Pre informácie týkajúce sa spôsobu zberu a poplatkov za komunálny odpad z domácností od fyzických osôb kliknite sem.

Pre informácie týkajúce sa ďalších údajov o komunálnych a drobných stavebných odpadov z obce kliknite sem.