Nové všeobecne záväzné nariadenia Trnavského samosprávneho kraja

Zverejnené
30. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2022 − 13. januára 2023
Kategória

Prílohy