Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 21. februára 2023
Kategória

Pre: Juraj Frančiak, trvale bytom Jelka

Od: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Pod číslom: OcÚJE-189/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 21.02.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

  • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
  • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
  • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 189/2023

Prílohy