OZNÁMENIE o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Zverejnené
9. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2023 − 23. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 357/2023

Prílohy