Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 06.03.2023 a 07.03.2023

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 8. marca 2023
Kategória

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 06.03.2023 a 07.03.2023

Prílohy