Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Rozhodnutie Okresného úradu Galanta- Odbor starostlivosti o životné prostredie na uskutočnenie dočasnej vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona