Verejná vyhláška: Rozhodnutie Okresného úradu Galanta- Odbor starostlivosti o životné prostredie na uskutočnenie dočasnej vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona

Zverejnené
7. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2023 − 21. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-294/2023

Prílohy