Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2022 − 15. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1959/2022

Prílohy