Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2022 − 23. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1966/2022

Prílohy