Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia a dodatky, ktoré boli schválené na 3. zasadnutí zastupiteľstva TTSK dňa 17.02.2023