Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy