Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10-2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.