Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10-2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy