Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10-2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy