Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10-2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka účinné od 01.01.2022