Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11-2020 o určení výšky dotácie na prevázdku mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy