Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2-2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Zverejnené
31. januára 2014
Kategória

Prílohy