Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2-2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Zverejnené
31. marca 2022
Kategória

Prílohy