Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené
10. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2023 − 26. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 303/2023

Prílohy