Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7-2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy