Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7-2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka