VZN 4 2021 o urceni vysky prispevku na ciastocnu uhradu nakladov vysky prispevku na rezijne naklady a podmienky uhrady v skolskych jedalnach v zriadovatelskej po

Zverejnené
31. augusta 2021
Kategória

Prílohy