Školské a predškolské zariadenia

Základná škola

Adresa: ul. Školská 399/1; Jelka
Telefón: 031/7876 104
Web: http://www.zsjelka.sk/

Základna Škola Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: ul. Školská 399/1; Jelka
Telefón: 031/7876 103
Web: http://www.zsmjelka.edu.sk/

Materská škola

Adresa: ul. Mierová; Jelka
Telefón: 031/7876 159
Web: http://www.ms-ovoda-jelka.eu/

Zverejnené 14. septembra 2022.
Upravené 4. októbra 2022.