Preskočiť na obsah

Deň učiteľov

Zverejnené 13.1.2023.

Dátum a Čas
28. mar 2023 00:00 – 00:00
Kategória

Milí pedagógovia, pedagogickí pracovníci!

„Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.“

                                                                   J. A. Komenský

Deň pedagógov je významný deň v našej spoločnosti, keď si pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých úlohou je formovať osobnosť mladých ľudí, budúcich pokračovateľov našej práce. Učiteľské povolanie je príťažlivé, ale náročné, lebo dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, návyky i praktické zručnosti. Vedec, športovec, robotník, inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a spoločnosti.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa chcem všetkým pedagogickým pracovníkom úprimne poďakovať za ich neoceniteľnú prácu, trpezlivosť, zodpovedný a profesionálny prístup k práci. Za ich ľudský postoj a veľkorysé srdce pri plnení náročných úloh, ktorým vzdelávate naše deti, Vašich žiakov a študentov. Snažíte sa ich naučiť čo najviac, aj napriek zložitému a náročnému obdobiu, v ktorom sa nachádzame. Každý deň sa stretávame s Vašou profesionalitou, obetavosťou, odhodlaním a nasadením, s ktorým pristupujete k napĺňaniu svojho cieľa. Chcem sa Vám poďakovať, že ste sa stali pre svojich žiakov úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich poznania. Uvedomujeme si náročnosť Vašej práce a nesmierne si ju vážime.                                   

Prajem Vám, nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote pevné zdravie, veľa síl, pozitívnej energie, množstvo inšpirácií, dobrých nápadov a dostatok trpezlivosti pri vzdelávaní mladej generácie.

                            S úctou: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce