Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 21.6.2022.

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
6
12
26
Február
3
9
23
Marec
3
9
14
23
31
Apríl
6
11
20
28
Máj
4
9
18
26
Jún
1
6
15
23
29
Júl
4
13
21
27
August
1
10
18
24
29
September
7
15
21
26
Október
5
13
19
24
November
2
10
16
21
30
December
8
14
19
28

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.