Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 31.12.2022.

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
5
11
16
25
Február
2
8
13
22
Marec
2
8
13
22
30
Apríl
5
8
19
27
Máj
3
8
17
25
31
Jún
5
14
22
28
Júl
3
12
20
26
31
August
9
17
23
28
September
6
14
20
25
Október
4
12
18
23
November
1
9
15
20
29
December
7
13
18
27
30

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.