Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 02.05.2023

Zverejnené 2.5.2023.

1/

Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda, Mierová 960/18, Jelka oznamuje rodičom/zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 02.05.2023, 03.05.2023 a 04.05.2023 v hospodárskej časti materskej školy od 9.00 do 13.00 hodiny. Tlačivá a dôležité informácie nájdete na webovej stránke materskej školy.

2/

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2023 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 30. júna 2023.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Bližšie informácie nájdete na webovej sídle obce.

Smútočný oznam: 02.05.2023

Vážení občania! S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 86 rokov nás opustil Ladislav Szakál. Pohreb zosnulého sa začína dňa 03.05.2023, (v stredu), o 13:00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.