Miestne oznamy: 03.04.2023

1/

Starosta obce Jelka Ing. Gabriel Kiš, týmto zvoláva 3. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelke, ktoré sa uskutoční dňa 04.04.2023,  v utorok o 18:00 hodine v zasadačke Obecného úradu.

Zverejnené 3. apríla 2023.
Bez úpravy .