Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  03.05.2024

Zverejnené 3.5.2024.

1/

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda Mierová 960/18 Jelka Vám oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 02.05.2024 – 03.05.2024 a 06.05.2024 od 9.00 hodiny na riaditeľstve materskej školy. Potrebné tlačivá sú: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, Súhlas zákonných zástupcov, Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do materskej školy, fotokópia rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

2/

Milí občania, priatelia, deti a mládež!

Vedenie Obce Jelka Vás spolu s organizátormi srdečne pozýva na 8. ročník detských rybárskych  pretekov o putovný pohár starostu Obce Jelka, ktoré sa uskutočnia dňa 19.05.2024, v nedeľu, od 8:00 do 13:00 hod. v obvode rybárskeho revíru Nový Život Eliášovce – Štrkovisko Bartus. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby sa na preteky vopred prihlásili osobne u p. Norberta Németha v predajni Fresh, na Hlavnej ulici č. 502, počas otváracích hodín predajne, od 02.mája 2024 najneskôr do piatka 10.mája 2024.

Zúčastniť sa môže každé dieťa v doprovode dospelej osoby. Na súťažiacich čakajú aj hodnotné ceny od organizátorov a sponzorov.

4/

Smútočný oznam: 03.05.2024

Vážení občania!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 61 rokov nás opustil Jozef Tamássy.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej
rodine.