Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 08.02.2023

Zverejnené 8.2.2023.

1/

Starosta obce Jelka a obecné zastupiteľstvo srdečne pozývajú obyvateľov obce na dedinskú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa 11. februára 2023, v sobotu, na námestí Ilka. Akcia sa začína o 8.00 hodine. Bude sa predávať cigánska pečienka, a zabíjačkové špeciality – jaternice, krvavničky, lalok, oškvarky, zabíjačková kaša a kapustnica. Čakáme Vás príjemnou hudbou, dobrou náladou a tradičnými pochúťkami!

2/

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 10.02.2023 (piatok) bude Obecný úrad zatvorený.

3/

Daniel Rőth, Nová cesta 714, oznamuje obyvateľom, že dňa 11.02.2023, v sobotu, od 08:00 do 10:00 hodiny bude predávať jablká, hrušky a jablkové šťavy.

4/

Kamenárstvo Andrássy z Topoľnice Vás pozýva na výstavu pomníkov s 30%-nou zľavou. Vystavené pomníky si môžete pozrieť dnes od 11.00 do 12.30 hodiny pred miestnym cintorínom. Informácie poskytnú na čísle: 0905 320 476.

5/

Vážení podnikatelia a živnostníci. Dovoľujeme si vás informovať, že v zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci Jelka spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti látok vypustených do ovzdušia. Prevádzkovateľom malého zdroja je právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo fyzická osoba, ak zdroj znečisťovania je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť. Na splnenie oznamovacej povinnosti sa musí podať vyplnené tlačivo, ktoré nájdete na stránke obce www.jelka.sk, alebo nám to môžete poslať cez online podateľňu, ktorú nájdete na našej webovej stránke, v sekcií poplatkov.

Smútočný oznam: 08.02.2023

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 54 rokov nás opustila Alica Vörösová. Pohreb zosnulej bude dňa 09.02.2022 ( štvrtok) o 11.00 hodine v cintoríne v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.