Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 08.09.2023

Zverejnené 8.9.2023.

1/

Oznamujeme obyvateľom, že dnes 08. septembra 2023 o 12:00 hodine prebehne skúška sirény.

2/

Ľudová tanečná skupina Malmos týmto oznamuje svojim členom, že sa prvá jesenná skúška súboru bude konať dňa 11.9.2023 (v pondelok) v telocvični základnej školy.  Vchod je cez bočnú bránu vedľa školskej kuchyne. Malá skupina má nácvik o 17:00 hodine a veľká skupina o 18:00 hodine. Radi privítajú aj nových členov. Do malej skupiny očakávajú deti od 5. rokov veku a do veľkej skupiny očakávajú žiakov základnej školy, stredoškolákov aj vysokoškolákov od 8. rokov veku. Horná veková hranica nie je určená. Tanec budú vyučovať diplomovaní tanečníci, členovia tanečného divadla Ifjú Szívek. Prosíme tanečníkov, aby na nácvik použili takú obuv, ktorá nezanechá na podlahe čierne fľaky, teda takú, ktorú používajú aj na vyučovacích hodinách telocviku.

3/

Trnavský samosprávny kraj oznamuje v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na rok 2023/2024, že sa obyvatelia môžu vyjadriť a podať svoje návrhy a požiadavky k prípadným zmenám v cestovnom poriadku písomne do 25. septembra 2023 na Obecný úrad. Požiadavky občanov budú postúpené kompetentným orgánom.