Preskočiť na obsah

MIESTNE OZNAMY 08.11.2022

Zverejnené 8.11.2022.

1/

Vážení občania!

Informujeme Vás, že zberné miesto triedeného odpadu (za cintorínom) v Jelke bude 30 minút pred začatím pohrebov, počas pohrebov a 30 minút po ukončení pohrebov zatvorené. Žiadame Vás, aby ste  z dôvodu vyjadrenia úcty k zosnulým a k pozostalým rodinám akceptovali toto rozhodnutie a nenarúšali smútočné obrady.

Veľmi pekne ďakujeme za pochopenie!

2/

Žiadame občanov, ktorí ešte neuhradili svoj záväzok za  komunálny odpad,  dane z nehnuteľností, dane za psa za rok 2022 a dane za predchádzajúce roky voči našej obci, aby tak urobili najneskôr do 31. decembra tohto roka.

3/

Hydinárska farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 7 mesačné nosnice z voľného chovu, 10 mesačné sliepky nosnice z klietkového chovu, cena za kus je od 4,90€, kačice na výkrm o váhe 3,70 kg. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle: 0908 827 132. Objednaná hydina bude dovezená 9.11.2022 (v stredu) až do domu objednávateľovi.

Smútočné oznamy: 08.11.2022

1/

Vážení občania!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás opustila Mária Turániová, rodená Tedášová. Pohreb zosnulej bude dňa 11.11.2022 (v piatok) o 14:00 hodine v cintoríne v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.