Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  10.04.2024

Zverejnené 10.4.2024.

1/

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Jelke touto cestou oznamuje, že dňa 11. apríla 2024 v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové Zámky organizuje bezplatný odber krvi v základnej škole L. Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským so začiatkom od 8.00 do 11.00 hodiny. Prineste si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.

Každého darcu srdečne očakávajú.

2/

Dovoľujeme si Vás informovať, že podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Jelka č.: 8/2021, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2022  platí, že práce na pohrebisku okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať iba s povolením prevádzkovateľa pohrebiska, teda obce Jelka.

Hrobové miesta máme všetci iba v prenájme, preto na zhotovenie, výmenu, opravu obruby pomníka alebo platne je potrebné najprv podať žiadosť a následne od prevádzkovateľa dostanete povolenie. Povolenie je potrebné aj na zrušenie hrobového miesta, na vloženie urny do existujúceho hrobového miesta či na exhumáciu. Formulár žiadosti o povolenie na úpravu hrobových miest nájdete na webovej stránke obce – www.jelka.sk – VZN č. 8/2021. Žiadosť je potrebné doručiť na obecný úrad najneskôr 30 dní pred plánovanou realizáciou a až po doručení písomného povolenia Obce Jelka je možné zmenu hrobového miesta uskutočniť. Bez povolenia je zakázané budovanie akéhokoľvek hrobového miesta, či jeho príslušenstva.

3/

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že dňa 11.04.2024 (vo štvrtok) od 22:00 hod. do 12.04.2024 (v piatok) do 03:00 hod. z dôvodu plánovanej odstávky nebude v celej obci voda. Po ukončení odstávky budú preplachované potrubia verejného vodovodu.

Ďakujeme za pochopenie!

4/

Smútočný oznam:

Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 62 rokov nás opustil Tibor Ravasz. Pohreb zosnulého bude dňa 12.04.2024 v piatok 13.00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.