Preskočiť na obsah

MIESTNE OZNAMY 14.11.2022

Zverejnené 14.11.2022.

1/

Komunitné centrum Jánovce Vás pozýva na tvorivé dielničky, ktoré sa uskutočnia dnes, 14.11. 2022od 15:30 hodiny v kultúrnom dome v Jelke. 

2/

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 14.11.2022 (dnes), Vinárstvo Jelka otvára predajňu vedľa detského domova.

Otváracia doba:

Pondelok-piatok: 15:00-19:00 hodiny

Sobota: 09:00-12:00 hodiny

Každého návštevníka srdečne očakávajú!

3/

Žiadame občanov, ktorí ešte neuhradili svoj záväzok za  komunálny odpad,  dane z nehnuteľností, dane za psa za rok 2022 a dane za predchádzajúce roky voči našej obci, aby tak urobili najneskôr do 31. decembra tohto roka.

4/

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že v stredu 16.novembra 2022 o 08:05 hodine televízna stanica  slovenskej televízie Dvojka bude vysielať hodinový film s názvom Svadba v Jelke. Pracovníci Slovenskej televízie v kultúrnom dome  v roku 2018 nahrali predstavenie nášho folklórneho súboru s názvom Jelčianská svadba.  Režisér do filmu zakomponoval niektoré krátke úryvky z filmu Dedičstvo, ktorý Slovenská televízia v roku 1981 nahrala s naším folklórnym súborom  na dvore jedného krásneho  starého domu v Jelke. Takto budete mat možnosť vidieť tancovať aj našich nebohých tanečníkov, ktorí patrili medzi zakladateľov súboru.

5/

Lászlóová Mária, bytom Jelka, Školská, č.d. 416, oznamuje záujemcom, že ponúka na predaj karfiol, brokolicu, kel a jemný gigant kaleráb. Bližšie informácie Vám poskytne na tel. čísle: 0903 329 923.

6/

Vážení občania!

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov našej obce najneskôr do 31.01.2023. Bližšie informácie sú zverejnené na úradnej tabuli Obce Jelka.

Smútočné oznamy: 14.11.2022

1/

Vážení občania!


S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 88 rokov nás opustil Pavol Kis a vo veku 87 rokov nás opustila Kisová Magda, rodená Kissová (bývalí občania Jelky). Spoločný pohreb zosnulých bude dňa 15.11.2022 (v utorok)  o 14:45 hodine v bratislavskom krematóriu. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

2/

Vážení občania!


S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 45 rokov nás opustila Mária Mezeiová. Pohreb zosnulej bude dňa 15.11.2022 (v utorok) o 13:00 hodine v cintoríne v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.