Miestne oznamy: 17.04.2023

1/

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Jelke touto cestou oznamuje, že v utorok dňa 18.apríla 2023 v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Nové Zámky organizuje bezplatný odber krvi v základnej škole L. Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským so začiatkom od 8.00 do 11.00 hodiny. Prineste si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.

Každého darcu srdečne očakávajú.

Zverejnené 17. apríla 2023.
Bez úpravy .