Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  17.07.2023

Zverejnené 17.7.2023.

1/

Erika Molnárová oznamuje obyvateľom, že ponúka na predaj domáci cesnak, kg za 8,-€. Pri väčšom

odbere cena dohodou. Informovať sa môžete na telefónnom čísle: 0904 288 241.

2/

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR VYHLASUJE: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom územnom obvode okresu Galanta od 14.07.2023 až do odvolania. Vzhľadom k častému výskytu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy hasiči dôrazne upozorňujú obyvateľov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Každý je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa:

právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom

– vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám z a k a z u j e najmä:

– fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.