Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 17.10.2022

Zverejnené 17.10.2022.

1/

Vážení dôchodcovia,
starosta obce Jelka, Ing. Gabriel Kiš, Vás srdečne pozýva na príjemné posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať 22.októbra 2022, v sobotu o 17.00 hodine, v miestnom kultúrnom dome. Nakoľko kapacita kultúrneho domu je limitovaná, prosíme Vás, aby ste svoju účasť čím skôr potvrdili na telefónnom čísle: 0904 111 959. Tešíme sa na Vás!

2/
Vážení obyvatelia!
Tento týždeň pokračujú rekonštrukčné práce opráv ciest v našej obci. V utorok a v stredu, v dňoch 18. a 19. októbra 2022, budú prebiehať rekonštrukčné a asfaltovacie práce na uliciach: Ravaszová (úsek cesty medzi Ravaszovou a Jahodnou ulicou), Olléová a Mlynárska. Prosíme obyvateľov ulíc, aby svoje autá preparkovali z ulice, alebo dali do dvora. Žiadame obyvateľov obce, aby jazdili opatrne a ohľaduplne a počítali s prípadnými obmedzeniami. (Budeme Vás priebežne informovať!)
Ďakujeme za pochopenie!

3/
Obec Igram vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy Igram 30, 900 84 Igram, s predpokladaným nástupom 1. septembra 2023. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke obce Igram: www.igram.sk