Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 18.01.2023

Zverejnené 18.1.2023.

1/

Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 20. januára 2023 (piatok), so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a na všetky kategórie motocyklov. V ponuke majú aj výcvik na osobný automobil s automatickou prevodovkou. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. So sebou treba priniesť občiansky preukaz a vlastné pero. Bližšie informácie o kurzoch poskytnú na telefónnom čísle 0903 46 22 43 alebo v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu medzi 17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.

2/

Obecný úrad upozorňuje obyvateľov, že v prípade, ak  u nich v roku 2022 nastali zmeny týkajúce sa vlastníckych práv k svojim nehnuteľnostiam (napr. kúpa, predaj, dedičstvo),  tak sú povinní podať nové daňové priznanie na obecnom úrade do 31. januára 2023.  Ak zmena nastala v dôsledku kúpnopredajnej zmluvy, tak nové daňové priznanie musí podať aj bývalý, aj nový vlastník nehnuteľnosti.  K daňovému priznaniu je potrebné priložiť výpis z listu vlastníctva. Výpis listu vlastníctva je možné stiahnuť z webovej stránky www.katasterportal.sk .

Aj tie osoby, ktoré v minulom roku dostali stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, musia taktiež podať nové daňové priznanie.

3/

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že kvôli  zvýšenia ceny vodného a stočného bude mimoriadny odpočet vodomerov.

Aktuálny stav meradla musíte nahlásiť samoodpočtomdo 31. 1. 2023 cezinternetovú stránku www.odpocet.zsvs.sk. Bližšie informácie nájdete na webovej stránky obce.

4/

Výbor DHZ Jelka týmto zvoláva výročnú členskú schôdzu hasičov, ktorá sa bude konať dňa 20. januára 2023,  so začiatkom o 18.00 hodine v miestnom Podnikateľskom Inkubátore. Všetkých členov DHZ srdečne očakávajú.