Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  18.03.2024

Zverejnené 18.3.2024.

1/

Hydinárska farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 7 mesačné nosnice, a 9 a 12 mesačné sliepky nosnice červenej a bielej farby. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle: 0908 827 132. Objednaná hydina bude dovezená 20.3.2024 (v stredu) až do domu objednávateľovi.

2/

Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 22 .3.2024 (v piatok)  so začiatkom o 17:00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil. Ponúkajú aj výcvik na osobný automobil s automatickou prevodovkou. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov.

Bližšie informácie o kurzoch Vám poskytnú na tel. čísle: 0903 46 22 43, alebo osobne v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu medzi 17:00-18:00 hodinou.

Všetkých záujemcov srdečne očakávajú!

3/

Starosta obce Jelka, Ing. Gabriel Kiš zvoláva 7. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelke, ktoré sa uskutoční dňa 19.03.2024 (utorok) o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu v Jelke.

Smútočný oznam: 18.03.2024

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 74 rokov nás opustil Jozef Zsoldos. Rozlúčka so zosnulým bude dňa 18.03.2024 (v pondelok) o 13.00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

2/

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 62 rokov nás opustil Adam Sasák, bývalý občan z Jelky. Rozlúčka so zosnulým bude dňa 19.03.2024 (v utorok) o 15.30 hodine v cintoríne v Sládkovičove. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

3/

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 84 rokov nás opustila Mária Nyársiková, rodená Baráthová, bývalá občianka z Jelky. Pohreb zosnulej bude dňa 20.03.2024 (v stredu) o 14.00 hodine v cintoríne v Eliášovciach. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.