Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 25.04.2023

Zverejnené 25.4.2023.

1/

Obec Jelka oznamuje obyvateľom, že na  zbernom mieste zabezpečuje zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín ( ďalej len „nebezpečné odpady“) a to v dňoch 26., 28. a 29.4.2023  t.j. v stredu,  v piatok a v sobotu.

V týchto dňoch môžete odovzdať:

– farby, laky, obaly (obalom sa rozumie vyprázdnený obal-sudy, plechovice, bandasky a iné, v ktorých boli farby rozpúšťadlá, lieh a pod.)

– rozpúšťadlá

– motorové oleje  ( nie jedlé, len motorové, prevodové, hydraulické)

– pesticídy

Upozorňujeme obyvateľov, že zber je určený výhradne pre občanov Jelky a to fyzické osoby nepodnikateľov a nie pre firmy.

Ďalej upozorňujeme, že na zberné miesto môžu vstupovať iba obyvatelia našej obce. Vstup na zberné miesto je zakázané neplatičom.

Tekuté odpady  sa nemôžu prelievať, obaly s obsahom tekutých látok musia byť zaistené tak, aby pri ich preprave a manipulácii s nimi nedošlo k vyliatiu ich obsahu.

Odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe, nepreberáme!

2/

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Jelka srdečne pozýva všetkých dôchodcov, aj nečlenov obce na zdravotnú prednášku doktorky Dagmar Szakácsovej, ktorá sa uskutoční dňa 25.4.2023 o 14.00 hodine v miestnom kultúrnom dome.